Meer dan een eeuw in het Ginneken!

De Harmonie is donderdag 10 juni weer gestart met repetities. Weliswaar nog steeds in Corona setting, met alle beperkingen van dien, maar de animo is groot. Er wordt daarom gerepeteerd in 2 groepen van 30 muzikanten na elkaar. Zo kan iedereen die wil aan bod komen en kan er ook volwaardig orkest worden samengesteld. Op naar het afsluitingsconcert op 11 juli.

Vrijdagavond 12 april zwaait harmonie Concordia uit Ginneken haar dirigent Dick Hesselink uit. Dat gebeurt tijdens het afscheidsconcert in zaal Vianden met een uitdagend programma dat is samengesteld door de dirigent zelf. Het concert is gratis en begint om 20.00 uur.  

 “Muziek met een Verhaal”

Harmonie Concordia presenteert  … “Muziek met een Verhaal!”  tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert op zondag 20 januari 2019.
Verschillende bekende en minder bekende muzikale verhalen zullen de revu passeren.
Ook is er een gastoptreden van de Bredase band “Glupo de Kollebijne”, die in 2019 haar 50-jarige bestaan viert.

Locatie: Protestantse Laurentius Kerk, Duivelsbruglaan 1, Ginneken.
Start: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis .

Nog enkele weken en het is zover: 1 juli 2018 Het Zomerconcert  met als thema: “Licht en Luchtig” Het thema sluit aan op het vakantiegevoel wat we rond deze datum allen hebben. De te spelen nummers zijn met zorg gekozen en worden dan ook stevig gerepeteerd de komende weken. Het concert vindt plaats op het terras van zaal Vianden aan de Viandenlaan 5. De aanvang van het concert is om 14.00 uur.

Harmonie Concordia Ginneken zoekt een penningmeester.

 Onze zeer levendige en groeiende harmonie is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester, liefst zo snel mogelijk. De huidige penningmeester heeft haar termijn uitgediend met een buitengewoon goed resultaat waarvoor wij haar zeer dankbaar zijn.

Wij zoeken een persoon die goed op de hoogte is van financiële zaken op verenigingsgebied o.a. van subsidies, fondsen en de reglementen van de Muziekbond e.d.. De sollicitant mag ook van buiten de harmonie komen, enige muzikale kennis mag geen beletsel zijn.

U kunt contact opnemen met het bestuur van de harmonie via dit e-mailadres: secretariaat@concordiaginneken.nl.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?