Meer dan een eeuw in het Ginneken!

 • gezelligheid en muzikaliteit kent geen leeftijd

  Groot orkest

  Het Groot orkest bestaat uit zo’n vijftig leden. Het is een gemêleerd gezelschap wat leeftijd betreft: van een jaar of tien tot boven de zeventig, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer vijfenveertig. Vanaf mei 2019 is Martijn Krijnen onze dirigent. Het Groot orkest speelt in de vierde divisie. Concordia speelt voornamelijk lichte muziek, maar speelt ook klassieke muziek en traditionele harmoniemuziek. Repetitie op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • als voorbereiding op het Groot Orkest

  Opleidingsorkest

  Martijn Krijnen dirigeert ook het Opleidingsorkest. In dit orkest speelt iedereen, jong en oud, die al een paar jaar een instrument bespeelt maar nog niet in staat is om met het Groot Orkest mee te spelen. Het orkest wordt ondersteunt met leden uit het Groot Orkest. Je leert hier vaardigheden die je nodig hebt om door te stromen naar het Groot Orkest. De commissie van het Opleidingsorkest organiseert regelmatig optredens en uitstapjes. Leden van onze harmonie die les hebben bij de muziekschool De Nieuwe Veste krijgen een aanzienlijke korting (zie hiervoor de HAFA tarieven van de Nieuw Veste). Repetitie op donderdagavond van 19.05 uur tot 20.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • voor startende leerlingen

  Opstaporkest

  Met ingang van 2017 kent Concordia ook een echt Opstaporkest. Dit orkest is opgericht voor startende leerlingen die op het niveau zijn dat ze een toonladder kunnen spelen. Deze leerlingen hebben ongeveer een half jaar les. Het doel is om deze leerlingen te laten wennen aan het spelen onder leiding van een dirigent en om hen te laten ervaren hoe leuk het is om samen te spelen. Als deze leerlingen op het niveau van diploma A zijn stromen ze door naar het Leerlingorkest. Het opstaporkest repeteert op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur.

  Lees meer

 • Concordante

  Concordante is een ensemble ontstaan vanuit leden van onze harmonie die de uitdaging zoeken in het musiceren in een klein ensemble . De naam Concordante verwijst naar de naam van onze harmonie, maar betekent ook ‘overeenkomend in eigenschappen’, wat voor ons betekent ’ met plezier samen muziek maken’. De muziek die wij spelen klinkt als een blaaskwintet, waarbij de klarinetpartij wordt vertolkt door de vibrafoon. In mei 2019 was het eerste officiële optreden op landgoed Wolfslaar. Het repertoire varieert van klassiek tot eigentijds. Concordante bestaat uit Claudia Mies op dwarsfluit, Charmian Bakker op hobo, Friedy van den Akker op vibrafoon en Jolanda van Campen op hoorn. Vanaf juni 2019 is Marion Vissers op fagot bij ons aangesloten. Zij is als oud- lid van Concordia een gewaardeerde aanvulling waardoor wij nu een volwaardig kwintet vormen.

  Lees meer

De mars “Feest in ’t Ginneken” van J.L. Kroes, hersteld en bewerkt door Peter de Wildt.

Welkom bij Harmonie Concordia Ginneken

KE Harmonie Concordia Ginneken bestaat meer dan, een respectabele leeftijd. Maar de harmonie staat niet stil en blijft vooruitdenken door jong en oud met elkaar te verbinden en starters de kans te geven samen te spelen naast hun opleiding op de muziekschool. Zo is het Opstaporkest ontstaan met de mogelijkheid om door te stromen naar het Opleidingsorkest en daarna het Groot Orkest. Je ziet nu dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders of “laatbloeiers” lid worden en zich vol enthousiasme bekwamen in het maken van muziek.

De Familiedag , de intocht van Sinterklaas, de viering van Koninginnedag, het Nieuwjaarsconcert, het parkconcert en het Zomerconcert zijn hoogtepunten in het verenigingsjaar. Uitwisselingsconcerten met bevriende harmonieën zorgen voor extra muzikale inspanning.

Voor meer informatie over de interessante geschiedenis van Harmonie Concordia, wordt het boekje  “Koninklijk Erkende Harmonie Concordia, meer dan een eeuw in Ginneken” van  samensteller Theo de Kanter van harte aanbevolen, te koop bij het secretariaat (e-mailadres: secretariaat@concordiaginneken.nl).

Het Groot Orkest bestaat uit ongeveer 50 leden die in leeftijd variëren van twaalf jaar tot boven de zeventig. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot ongeveer 22.15 uur in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5 in Breda (Ginneken). Om in het Groot orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.

Op donderdag van 19.05 uur tot 20.05 uur repeteert het Opleidingsorkest dat bestaat uit leden die beschikken over een HAFA-diploma A maar nog niet gewend zijn aan het spelen in een orkest en zich verder willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 15 leden. Sommige leden van het Groot orkest spelen ook mee in het Opleidingsorkest.

Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot orkest gespeeld wordt, gaan over naar het Groot orkest.

Voor aanmeldingen of vragen over het Opleidingsorkest kun je terecht bij Saskia de Smit, (tel: 076-5611848; e-mail: smit108@ziggo.nl).

Het Opstaporkest bestaat uit leden die leerling zijn bij Stichting Nieuwe Veste en nog geen diploma hebben. Het Opstaporkest, waarin ook sommige leden van het Opleidingsorkest meespelen, repeteert op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur.

Het Opstaporkest wordt gecoördineerd door Franky Visser (tel: 076-5654213).

Alle orkesten staan o.l.v. dirigent Martijn Krijnen.

CONCORDIA IS WEER BEGONNEN!

door Toon van Miert

En toen stond de wereld op zijn kop … alles wat jaren als ‘normaal’ werd ervaren, veranderde door het coronavirus. Nederland was de ‘oude’ niet meer, Brabant ook niet en zelfs ons oude Ginneken versomberde en versaaide. Geen Baronie, geen Ginnekense quiz, geen kermis èn geen repetities of optredens van Harmonie Concordia.

Toen het eindelijk mogelijk was om te versoepelen, regelde het enthousiaste, nieuwe bestuur van ‘Ginnekens oudste’ (Concordia bestaat 144 jaar) repetitiemogelijkheden met kleine bezettingen. Allengs keerde de oude situatie terug. Na een maandje met volledige bezetting repeteren, resulteerde dat op zondag 11 juli in een vrolijk concert op het terras van Vianden.

Het was een jaar, drie maanden en 23 dagen geleden dat de harmonie voor publiek had gespeeld. Er werden drie jubilarissen toegezongen: Han Verdeijen en Hans van Zijp zijn 40 jaar lid en Saskia de Smit 25 jaar. Eerder dit jaar had voorzitter Frans van Hoogenhuyze aan Henk Veltman al de bondsmedaille opgespeld: Henk is 60 jaar lid.

Op 9 september zijn de repetities hervat. Het wordt aanpoten voor dirigent Martijn Krijnen en de muzikanten om over twee maanden weer ‘concertklaar’ te zijn. Op zaterdag 13 november treedt het orkest voor het eerst weer op. Het Najaarsconcert vindt op die datum plaats in Ontmoetingscentrum De Vlieren aan het Monseigneur Nolensplein. Op 16 januari 2022 volgt het jaarlijkse hoogtepunt: het Nieuwjaarsconcert in de protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan.

Maar eerst was er dus op donderdag 9 september de hernieuwde start. Iedereen was blij om elkaar weer te zien en muziek te kunnen maken. Iedere donderdag repeteert het Opleidingsorkest van 19.00 uur tot 20.00 uur en het Groot Orkest van 20.15 uur tot 22.15 uur. De repetities zijn in Vianden. Kom eens kijken en geniet van de muziek en de sfeer die bij Concordia altijd gezellig is.

Uit de rijke historie van Concordia.

In 1992 bracht de Harmonie een cassettebandje uit in het kader van de Annex 50 viering.

Op dit bandje staat een opname van de Concordiamars. Hij is ontstaan uit de mars “Feest in ’t Ginneken” van J.L. Kroes, hersteld en bewerkt door Peter de Wildt.


Een foto van de Harmonie uit 1958, trots poseren in het nieuwe uniform.

Zoekplaatje: Éen van de personen op de foto is nu al 62 jaar onafgebroken lid en twee van de leden van toen zijn nu weer lid.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?