Meer dan een eeuw in het Ginneken!

 • gezelligheid en muzikaliteit kent geen leeftijd

  Groot orkest

  Het Groot orkest bestaat uit zo’n vijftig leden. Het is een gemêleerd gezelschap wat leeftijd betreft: van een jaar of tien tot boven de zeventig, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer vijfenveertig. Vanaf juni 2023 is Wim Sas onze dirigent. Het Groot orkest speelt in de vierde divisie. Concordia speelt voornamelijk lichte muziek, maar speelt ook klassieke muziek en traditionele harmoniemuziek. Repetitie op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • als voorbereiding op het Groot Orkest

  Opleidingsorkest

  Willem-Jan Moonen dirigeert het Opleidingsorkest. In dit orkest speelt iedereen, jong en oud, die al een paar jaar een instrument bespeelt maar nog niet in staat is om met het Groot Orkest mee te spelen. Het orkest wordt ondersteunt met leden uit het Groot Orkest. Je leert hier vaardigheden die je nodig hebt om door te stromen naar het Groot Orkest. De commissie van het Opleidingsorkest organiseert regelmatig optredens en uitstapjes. Leden van onze harmonie die les hebben bij de muziekschool De Nieuwe Veste krijgen een aanzienlijke korting (zie hiervoor de HAFA tarieven van de Nieuw Veste). Repetitie op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • voor startende leerlingen

  Opstaporkest

  Met ingang van 2017 kent Concordia ook een echt Opstaporkest. Dit orkest is opgericht voor startende leerlingen die op het niveau zijn dat ze een toonladder kunnen spelen. Deze leerlingen hebben ongeveer een half jaar les. Het doel is om deze leerlingen te laten wennen aan het spelen onder leiding van een dirigent en om hen te laten ervaren hoe leuk het is om samen te spelen. Als deze leerlingen op het niveau van diploma A zijn stromen ze door naar het Leerlingorkest. Op dit moment (medio 2021) is het opstaporkest tijdelijk stopgezet vanwege te weinig deelnemers. Bij voldoende startende muzikanten wordt er weer een opstaporkest, bedoeld voor leden die net met een instrument zijn begonnen, opgestart.

  Lees meer

 • Concordante  Concordante is een ensemble ontstaan vanuit leden van onze harmonie die de uitdaging zoeken in het musiceren in een klein ensemble. De naam Concordante verwijst naar de naam van onze harmonie, maar betekent ook ‘ overeenkomend in eigenschappen’ wat voor ons betekent ‘met plezier samen muziek maken’.
  Het repertoire dat wij als blaaskwintet spelen varieert van klassiek tot eigentijds. In mei 2019 was het eerste officiële optreden op landgoed Wolfslaar. Sinds september 2021 repeteren wij ook met regelmaat onder leiding van Anne-Marie van Mierlo, zij is solo-hoboïste bij het Zeeuws orkest.

  Concordante bestaat uit Claudia Mies op dwarsfluit, Charmian Bakker op hobo, Marion Vissers op fagot, Els van der Vloet op klarinet en Jolanda Vissers op hoorn.

  Wij zijn in de gelegenheid om te spelen tijdens evenementen, open dagen en exposities. Wanneer u wilt informeren naar de mogelijkheden, neem dan contact op met Jolanda Vissers: 06-18563592 of via e-mail Klik hier.

  Lees meer

De mars “Feest in ’t Ginneken” van J.L. Kroes, hersteld en bewerkt door Peter de Wildt.


 

Welkom bij Harmonie Concordia Ginneken

 

KE Harmonie Concordia Ginneken bestaat meer dan, een respectabele leeftijd. Maar de harmonie staat niet stil en blijft vooruitdenken door jong en oud met elkaar te verbinden en starters de kans te geven samen te spelen naast hun opleiding op de muziekschool. Zo is het Opstaporkest ontstaan met de mogelijkheid om door te stromen naar het Opleidingsorkest en daarna het Groot Orkest. Je ziet nu dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders of “laatbloeiers” lid worden en zich vol enthousiasme bekwamen in het maken van muziek.

De Familiedag , de intocht van Sinterklaas, de viering van Koninginnedag, het Nieuwjaarsconcert, het parkconcert en het Zomerconcert zijn hoogtepunten in het verenigingsjaar. Uitwisselingsconcerten met bevriende harmonieën zorgen voor extra muzikale inspanning.

Voor meer informatie over de interessante geschiedenis van Harmonie Concordia, wordt het boekje  “Koninklijk Erkende Harmonie Concordia, meer dan een eeuw in Ginneken” van  samensteller Theo de Kanter van harte aanbevolen, te koop bij het secretariaat (e-mailadres: secretariaat@concordiaginneken.nl).

Het Groot Orkest bestaat uit ongeveer 50 leden die in leeftijd variëren van twaalf jaar tot boven de zeventig. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot ongeveer 22.15 uur in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5 in Breda (Ginneken).
Om in het Groot orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.

Op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur repeteert het Opleidingsorkest dat bestaat uit leden die beschikken over een HAFA-diploma A maar nog niet gewend zijn aan het spelen in een orkest en zich verder willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 15 leden. Sommige leden van het Groot orkest spelen ook mee in het Opleidingsorkest.

Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot orkest gespeeld wordt, gaan over naar het Groot orkest.

Voor aanmeldingen of vragen over het Opleidingsorkest kun je terecht bij Carla Vermolen. (tel: 06-40148923; e-mail: carlavermolen@gmail.com).

Het Groot Orkest staat o.l.v. dirigent Wim Sas.

Uit de rijke historie van Concordia.

In 1992 bracht de Harmonie een cassettebandje uit in het kader van de Annex 50 viering.

Op dit bandje staat een opname van de Concordiamars. Hij is ontstaan uit de mars “Feest in ’t Ginneken” van J.L. Kroes, hersteld en bewerkt door Peter de Wildt.


 

Een foto van de Harmonie uit 1958, trots poseren in het nieuwe uniform.

 

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?