Meer dan een eeuw in het Ginneken!

 • gezelligheid en muzikaliteit kent geen leeftijd

  Groot orkest

  Het Groot orkest bestaat uit zo’n vijftig leden. Het is een gemêleerd gezelschap wat leeftijd betreft: van een jaar of tien tot boven de zeventig, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer vijfenveertig. Vanaf mei 2019 is Martijn Krijnen onze dirigent. Het Groot orkest speelt in de vierde divisie. Concordia speelt voornamelijk lichte muziek, maar speelt ook klassieke muziek en traditionele harmoniemuziek. Repetitie op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • als voorbereiding op het Groot Orkest

  Opleidingsorkest

  Martijn Krijnen dirigeert ook het Opleidingsorkest. In dit orkest speelt iedereen, jong en oud, die al een paar jaar een instrument bespeelt maar nog niet in staat is om met het Groot Orkest mee te spelen. Het orkest wordt ondersteunt met leden uit het Groot Orkest. Je leert hier vaardigheden die je nodig hebt om door te stromen naar het Groot Orkest. De commissie van het Opleidingsorkest organiseert regelmatig optredens en uitstapjes. Leden van onze harmonie die les hebben bij de muziekschool De Nieuwe Veste krijgen een aanzienlijke korting (zie hiervoor de HAFA tarieven van de Nieuw Veste). Repetitie op donderdagavond van 19.05 uur tot 20.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • voor startende leerlingen

  Opstaporkest

  Met ingang van 2017 kent Concordia ook een echt Opstaporkest. Dit orkest is opgericht voor startende leerlingen die op het niveau zijn dat ze een toonladder kunnen spelen. Deze leerlingen hebben ongeveer een half jaar les. Het doel is om deze leerlingen te laten wennen aan het spelen onder leiding van een dirigent en om hen te laten ervaren hoe leuk het is om samen te spelen. Als deze leerlingen op het niveau van diploma A zijn stromen ze door naar het Leerlingorkest. Het opstaporkest repeteert op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur.

  Lees meer

 • Concordante

  Concordante is een ensemble ontstaan vanuit leden van onze harmonie die de uitdaging zoeken in het musiceren in een klein ensemble . De naam Concordante verwijst naar de naam van onze harmonie, maar betekent ook ‘overeenkomend in eigenschappen’, wat voor ons betekent ’ met plezier samen muziek maken’. De muziek die wij spelen klinkt als een blaaskwintet, waarbij de klarinetpartij wordt vertolkt door de vibrafoon. In mei 2019 was het eerste officiële optreden op landgoed Wolfslaar. Het repertoire varieert van klassiek tot eigentijds. Concordante bestaat uit Claudia Mies op dwarsfluit, Charmian Bakker op hobo, Friedy van den Akker op vibrafoon en Jolanda van Campen op hoorn. Vanaf juni 2019 is Marion Vissers op fagot bij ons aangesloten. Zij is als oud- lid van Concordia een gewaardeerde aanvulling waardoor wij nu een volwaardig kwintet vormen.

  Lees meer

Nieuwjaarswensen van het Bestuur van Harmonie Concordia Ginneken

Beste Concordianen, beste vrienden van Concordia,

Het Bestuur van Concordia en onze voorzitter Frans hadden u ’n warme groet en beste wensen beloofd.

Voorzitter Frans (‘hij is er weer!’ zijn eigen woorden- gelukkig weer aan de beterende hand, ’n vechter en topper!) brengt deze warme groet namens het Bestuur.

Hiernaast hebben we unieke beelden en klanken van diverse happenings en concerten gevonden die we u niet willen onthouden.

We wensen u veel kijk- en luisterplezier en hopen dat dit prachtige klankbord het komende jaar enige steun kan bieden.

Voorzitter en Bestuur van K.E. Harmonie Concordia Ginneken.

CONCORDIA IN TIJDEN VAN CORONA

door Toon van Miert

Ondanks deze ellendige tijden gaat het leven van een gezonde harmonie als Concordia, weliswaar in aangepaste vorm, door. Met een heel orkest repeteren kan helaas niet en dat is natuurlijk niet alleen muzikaal heel spijtig. Leden die elkaar soms al meer dan veertig jaar wekelijks op de repetities zien, missen dat sociale contact. Ook voor jonge leden is het jammer dat ze nu op een ander manier met het samen spelen kennis maken dan de bedoeling is. Het kan even niet anders.

Drie leden hebben het samen met dirigent Martijn Krijnen op zich genomen om een coronaveilig alternatief te vinden voor de repetitieavond en er zo voor te zorgen dat het muzikale niveau gehandhaafd blijft. De ene week zijn er groepsrepetities, waarop steeds drie instrumenten gedurende drie kwartier aan bod komen. Tijdens de tutti-repetities, waarbij ook de leden van het opleidingsorkest aanschuiven, mogen er maximaal dertig muzikanten in de zaal en dat betekent dat niet iedereen iedere keer aanwezig kan zijn. Er is een repetitieschema gemaakt waardoor alle leden geregeld kunnen komen repeteren. Geen pauze, geen nazit … jammer.

Het is nu nog onzeker wanneer de leden van de Club van 100 en de inwoners van Ginneken voor het eerst getuigen kunnen zijn van de resultaten. Gaat het Nieuwjaarsconcert in zijn vertrouwde vorm door of komt er een andere mogelijkheid om Concordia te beluisteren? We wachten af.

Om het contact met de leden te bewaren verschijnt er om de paar weken een verenigingsblad: de Concordiaan. Daarin staan de belangrijke informatie voor de leden, leuke persoonlijke verhalen, een uitleg over de verschillende instrumenten en lief-en-leednieuws. Dit bindingsmiddel tussen de leden wordt zeer op prijs gesteld. Dat geldt ook voor het vogelhuisje dat alle leden in deze herfst van het bestuur cadeau gekregen hebben.

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de harmonie, bezoek dan onze website www.concordiaginneken.nl of kom eens kijken op donderdagavond in Vianden.

Welkom bij Harmonie Concordia Ginneken

Het afgelopen jaar vierde Concordia zijn 140 jarig bestaan, een respectabele leeftijd. Maar de harmonie staat niet stil en blijft vooruitdenken door jong en oud met elkaar te verbinden en starters de kans te geven samen te spelen naast hun opleiding op de muziekschool. Zo is het Opstaporkest ontstaan met de mogelijkheid om door te stromen naar het Opleidingsorkest en daarna het Groot Orkest. Je ziet nu dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders of “laatbloeiers” lid worden en zich vol enthousiasme bekwamen in het maken van muziek.

De Familiedag , de intocht van Sinterklaas, de viering van Koninginnedag, het Nieuwjaarsconcert, het parkconcert en het Zomerconcert zijn hoogtepunten in het verenigingsjaar. Uitwisselingsconcerten met bevriende harmonieën zorgen voor extra muzikale inspanning.

Voor meer informatie over de interessante geschiedenis van Harmonie Concordia, wordt het boekje  “Koninklijk Erkende Harmonie Concordia, meer dan een eeuw in Ginneken” van  samensteller Theo de Kanter van harte aanbevolen, te koop bij het secretariaat (e-mailadres: secretariaat@concordiaginneken.nl).

Het Groot Orkest bestaat uit ongeveer 50 leden die in leeftijd variëren van twaalf jaar tot boven de zeventig. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot ongeveer 22.15 uur in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5 in Breda (Ginneken). Om in het Groot orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.

Op donderdag van 19.05 uur tot 20.05 uur repeteert het Opleidingsorkest dat bestaat uit leden die beschikken over een HAFA-diploma A maar nog niet gewend zijn aan het spelen in een orkest en zich verder willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 15 leden. Sommige leden van het Groot orkest spelen ook mee in het Opleidingsorkest.

Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot orkest gespeeld wordt, gaan over naar het Groot orkest.

Voor aanmeldingen of vragen over het Opleidingsorkest kun je terecht bij Saskia de Smit, (tel: 076-5611848; e-mail: smit108@ziggo.nl).

Het Opstaporkest bestaat uit leden die leerling zijn bij Stichting Nieuwe Veste en nog geen diploma hebben. Het Opstaporkest, waarin ook sommige leden van het Opleidingsorkest meespelen, repeteert op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur.

Het Opstaporkest wordt gecoördineerd door Franky Visser (tel: 076-5654213).

Alle orkesten staan o.l.v. dirigent Martijn Krijnen.

Uit de rijke historie van Concordia.

Een foto van de Harmonie uit 1958, trots poseren in het nieuwe uniform.

Zoekplaatje: Éen van de personen op de foto is nu al 62 jaar onafgebroken lid en twee van de leden van toen zijn nu weer lid.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?