Meer dan een eeuw in het Ginneken!

 • gezelligheid en muzikaliteit kent geen leeftijd

  Groot orkest

  Het Groot orkest bestaat uit zo’n vijftig leden. Het is een gemêleerd gezelschap wat leeftijd betreft: van een jaar of tien tot boven de zeventig, met een gemiddelde leeftijd van ongeveer vijfenveertig. Vanaf mei 2019 is Martijn Krijnen onze dirigent. Het Groot orkest speelt in de vierde divisie. Concordia speelt voornamelijk lichte muziek, maar speelt ook klassieke muziek en traditionele harmoniemuziek. Repetitie op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • als voorbereiding op het Groot Orkest

  Opleidingsorkest

  Martijn Krijnen dirigeert ook het Opleidingsorkest. In dit orkest speelt iedereen, jong en oud, die al een paar jaar een instrument bespeelt maar nog niet in staat is om met het Groot Orkest mee te spelen. Het orkest wordt ondersteunt met leden uit het Groot Orkest. Je leert hier vaardigheden die je nodig hebt om door te stromen naar het Groot Orkest. De commissie van het Opleidingsorkest organiseert regelmatig optredens en uitstapjes. Leden van onze harmonie die les hebben bij de muziekschool De Nieuwe Veste krijgen een aanzienlijke korting (zie hiervoor de HAFA tarieven van de Nieuw Veste). Repetitie op donderdagavond van 19.05 uur tot 20.00 uur in het Gemeenschapshuis aan de Viandenlaan.

  Lees meer

 • voor startende leerlingen

  Opstaporkest

  Met ingang van 2017 kent Concordia ook een echt Opstaporkest. Dit orkest is opgericht voor startende leerlingen die op het niveau zijn dat ze een toonladder kunnen spelen. Deze leerlingen hebben ongeveer een half jaar les. Het doel is om deze leerlingen te laten wennen aan het spelen onder leiding van een dirigent en om hen te laten ervaren hoe leuk het is om samen te spelen. Als deze leerlingen op het niveau van diploma A zijn stromen ze door naar het Leerlingorkest. Het opstaporkest repeteert op donderdagavond van 18.30 uur tot 19.00 uur.

  Lees meer

 • Concordante

  Concordante is een ensemble ontstaan vanuit leden van onze harmonie die de uitdaging zoeken in het musiceren in een klein ensemble . De naam Concordante verwijst naar de naam van onze harmonie, maar betekent ook ‘overeenkomend in eigenschappen’, wat voor ons betekent ’ met plezier samen muziek maken’. De muziek die wij spelen klinkt als een blaaskwintet, waarbij de klarinetpartij wordt vertolkt door de vibrafoon. In mei 2019 was het eerste officiële optreden op landgoed Wolfslaar. Het repertoire varieert van klassiek tot eigentijds. Concordante bestaat uit Claudia Mies op dwarsfluit, Charmian Bakker op hobo, Friedy van den Akker op vibrafoon en Jolanda van Campen op hoorn. Vanaf juni 2019 is Marion Vissers op fagot bij ons aangesloten. Zij is als oud- lid van Concordia een gewaardeerde aanvulling waardoor wij nu een volwaardig kwintet vormen.

  Lees meer

Jubilaris: Henk Veltman 60 jaar lid van Harmonie Concordia.

Afgelopen vrijdag zijn Loek de Clercq en Frans van Hoogenhuyze op bezoek geweest bij Henk Veltman.

Bewapend met een bos bloemen, een insigne en een oorkonde hebben ze Henk behoorlijk weten te verrassen.

Henk is lid van Harmonie Concordia sinds 1-1-1960, ons langst zittende lid. Vanwege Corona heeft zijn jubileum in januari 2020 bij het nieuwjaarsconcert niet plaats kunnen vinden.

Vrijdag heeft er bij Henk thuis een korte ceremonie plaats gevonden, een toespraak en het opspelden van de gouden speld met briljant vanwege zijn 60 jarig jubileum bij Harmonie Concordia.

Aansluitend hebben ze samen gezellig een bakske koffie gedronken

Zomerconcert 2021

Zondagmiddag 11 juli vindt ons zomerconcert plaats, bij zaal Vianden buiten. Het concert begint om 15.00 uur en zal een klein uurtje duren.

Gelukkig zijn de Corona-regels versoepeld en mogen we weer wat meer. Heel fijn dat er nu ook publiek welkom is! Enige afstand houden voor de muziekspelers en voor het publiek, daar zullen we rekening mee blijven houden.

Gespeeld wordt:

 • The Lion King
 • Lilo and Stitch
 • Autumn Leaves
 • Guus Meeuwis trilogy 1,2,3
 • Bredase Mars met zang van Tjerk (en Kees Pas op drums?)

Onze harmonie kleding heeft ruim een jaar in de mottenballen gehangen. Het is misschien toch wel wenselijk dat we die een keer kunnen luchten. Dus we trekken onze “formele kleding” aan (zwarte jurk/broek/ pak/ wit overhemd etc.).

Ook worden op zondagmiddag 11 juli een aantal jubilarissen in de schijnwerpers gezet.

Na deze feestelijkheden, houden we nog een gezellige nazit. Het zou fijn zijn als we elkaar allemaal weer eens kunnen zien en bijpraten, en geïnspireerd raken om het komende jaar een mooi stukske muziek te gaan maken!

Namens het Bestuur van Harmonie Concordia, Lukas Ruijs

Harmonie Concordia laat zich niet door corona kisten

Jammer, jammer dat door de coronacrisis concerten niet door konden gaan, geen muzikale bezoeken aan verzorgingstehuizen konden worden gebracht en dat er geen familiedag georganiseerd kon worden. Het ergste was natuurlijk dat de repetities op donderdagavond voor de drie orkesten van Concordia niet op normale manier konden plaatsvinden. Hoe houd je dan de contacten tussen de leden in stand, hoe zorg je ervoor dat de verenigingssfeer levendig blijft?

Door Henny van den Broek

Vanaf het begin van de crisis is er om de 3-4 weken een full-colour nieuwsblad, de Concordiaan, aan de leden toegestuurd. Vaste columnisten zorgden voor interessante verhalen, anderen doken in de geschiedenis van de harmonie, de lief- en leedcommissie hield de leden op de hoogte van persoonlijke aangelegenheden en het bestuur meldde al wat belangrijk voor de leden was om te weten. Veel animo was er ook voor de zomerquiz als vervanger van het zomerconcert. Overigens kreeg iedereen eenzelfde prijs: een vogelhuisje met het embleem van de harmonie, in de hoop dat vooral zangvogels zich daar in zullen nestelen. Met Kerst brachten de bestuursleden een chocoladeletter bij iedereen thuis en op Koningsdag van dit jaar konden de leden elkaar eventjes zien toen ze oranje tompoezen bij Vianden konden ophalen. Tussen kerst en Nieuwjaar kregen alle leden via YouTube een samengestelde carrousel van beeld en muziek van bijzondere momenten van de afgelopen periode, vergezeld van de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter.

Toch muziek gemaakt

Is er dan helemaal geen muziek gemaakt het afgelopen jaar? Jawel! Om dat in goede banen te leiden is er al snel een ‘coronateam’ samengesteld, dat de repetitieavonden geheel volgens de regels heeft georganiseerd. Iedere week zorgden de teamleden ervoor dat er in steeds wisselende formaties gerepeteerd kon worden. De dirigent werd op de hoogte gesteld van het feit welke muzikanten aanwezig zouden zijn en welke muziekstukken er ter beschikking waren. Aan de deur werden de verplichte controles gehouden en een presentielijst bijgehouden. Dat is allemaal perfect verlopen. Zolang de coronatijd het nog onmogelijk maakt om weer als vanouds te repeteren, blijft het coronateam zijn werk doen. Jammer is natuurlijk wel dat na afloop van de repetitie iedereen onmiddellijk huiswaarts moet en er van een gezellige nazit geen sprake is. Wat zal dat, als alles weer kan, enthousiast ingehaald worden.

‘Teams’-jaarvergadering

Ook de jaarlijkse ledenvergadering is heel anders verlopen: het is een ‘Teams’-jaarvergadering geworden, waar ongeveer 35 leden aan hebben deelgenomen. Het was best wel leuk om te zien dat enkele leden (veel) meer moeite bleken te hebben met het in beeld komen en contact leggen, dan met de hoge noten op de repetitieavonden. Maar goed, onder de deskundige leiding van voorzitter Frans van Hoogenhuyze is het allemaal gelukt. Het was toch al een memorabele vergadering. De afgelopen jaren werd de 144-jarige harmonie Concordia tot ieders tevredenheid bestuurd door vier personen. Frans van Hoogenhuyze blijft voorzitter en daar is iedereen erg blij mee. Secretaris Jeanne Jongenelen stopt na tien jaar. Ze heeft haar werk altijd met flair en deskundigheid gedaan. Gelukkig blijft zij in het orkest nog haar noten meeblazen. Leonie van Loenhout is 12 jaar penningmeester geweest. Ze staat bekend om haar nauwkeurigheid en haar terechte hand op de knip. Vooral door haar inzet is het ledental van de Club van Honderd gegroeid. Nico ter Haar Romeny was het bestuurslid dat een grote bemiddelende rol speelde als dat nodig was en bovendien is hij heel belangrijk geweest voor alle muziekzaken. Ook Nico blijft gelukkig in het orkest spelen. De voorzitter heeft de aftredende leden in gloedvolle bewoordingen van harte bedankt voor hun inzet.

In het Beleidsplan 2020 stond dat er gestreefd zou worden om het bestuur op volle sterkte te brengen. Dat is gelukt: zeven bestuursleden gaan de toekomst van Concordia glans geven. Behalve de voorzitter spelen ze allemaal al lang in het orkest. Ria Pluk, al zolang betrokken bij het begeleiden van nieuwe leden, wordt secretaris. Hoelang zou Loek de Clercq al een van de bassen van Concordia zijn? Vanaf nu wordt hij verantwoordelijk voor de financiën. De andere bestuursleden zijn: Marieke Augustijn, Claudia Mies, Lukas Ruijs en verenigingsfotograaf (en nog zo veel meer) Cees de Cort. Een prachtig team! De Ginnekense harmonie gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Lees dit artikel en nog veel meer terug in Het Weekblad Nieuw Ginneken van 12 mei

Welkom bij Harmonie Concordia Ginneken

KE Harmonie Concordia Ginneken bestaat meer dan, een respectabele leeftijd. Maar de harmonie staat niet stil en blijft vooruitdenken door jong en oud met elkaar te verbinden en starters de kans te geven samen te spelen naast hun opleiding op de muziekschool. Zo is het Opstaporkest ontstaan met de mogelijkheid om door te stromen naar het Opleidingsorkest en daarna het Groot Orkest. Je ziet nu dat niet alleen kinderen maar ook hun ouders of “laatbloeiers” lid worden en zich vol enthousiasme bekwamen in het maken van muziek.

De Familiedag , de intocht van Sinterklaas, de viering van Koninginnedag, het Nieuwjaarsconcert, het parkconcert en het Zomerconcert zijn hoogtepunten in het verenigingsjaar. Uitwisselingsconcerten met bevriende harmonieën zorgen voor extra muzikale inspanning.

Voor meer informatie over de interessante geschiedenis van Harmonie Concordia, wordt het boekje  “Koninklijk Erkende Harmonie Concordia, meer dan een eeuw in Ginneken” van  samensteller Theo de Kanter van harte aanbevolen, te koop bij het secretariaat (e-mailadres: secretariaat@concordiaginneken.nl).

Het Groot Orkest bestaat uit ongeveer 50 leden die in leeftijd variëren van twaalf jaar tot boven de zeventig. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot ongeveer 22.15 uur in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3-5 in Breda (Ginneken). Om in het Groot orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.

Op donderdag van 19.05 uur tot 20.05 uur repeteert het Opleidingsorkest dat bestaat uit leden die beschikken over een HAFA-diploma A maar nog niet gewend zijn aan het spelen in een orkest en zich verder willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 15 leden. Sommige leden van het Groot orkest spelen ook mee in het Opleidingsorkest.

Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot orkest gespeeld wordt, gaan over naar het Groot orkest.

Voor aanmeldingen of vragen over het Opleidingsorkest kun je terecht bij Saskia de Smit, (tel: 076-5611848; e-mail: smit108@ziggo.nl).

Het Opstaporkest bestaat uit leden die leerling zijn bij Stichting Nieuwe Veste en nog geen diploma hebben. Het Opstaporkest, waarin ook sommige leden van het Opleidingsorkest meespelen, repeteert op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur.

Het Opstaporkest wordt gecoördineerd door Franky Visser (tel: 076-5654213).

Alle orkesten staan o.l.v. dirigent Martijn Krijnen.

Uit de rijke historie van Concordia.

In 1992 bracht de Harmonie een cassettebandje uit in het kader van de Annex 50 viering.

Op dit bandje staat een opname van de Concordiamars. Hij is ontstaan uit de mars “Feest in ’t Ginneken” van J.L. Kroes, hersteld en bewerkt door Peter de Wildt.


Een foto van de Harmonie uit 1958, trots poseren in het nieuwe uniform.

Zoekplaatje: Éen van de personen op de foto is nu al 62 jaar onafgebroken lid en twee van de leden van toen zijn nu weer lid.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?