Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Nieuwe Leden

Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is in Ginneken.

De wekelijkse repetities van Concordia worden op donderdagavond gehouden in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (Ginneken).

Het aanmelden als lid van Harmonie Concordia

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Saskia de Smit 06-40246276 / smit108@ziggo.nl

Van haar ontvang je op een van de eerste repetitieavonden een inschrijvingsformulier. Je kunt dat een week later weer bij haar inleveren. Zij zorgt dan voor de verdere afwerking en is mentor voor de nieuwe leden.  Als je vragen hebt over alles wat met het orkest te maken heeft én over opleidingen kun je bij haar terecht.

Concordia heeft drie orkesten die onder leiding van  dirigent Martijn Krijnen staan, te weten:

Opstaporkest

Op donderdag van 18.30 uur tot 19.00 uur repeteert het Opstaporkest dat bestaat uit leden die leerling zijn bij Muziekschool Nieuwe Veste en die oefenen in het samen spelen.

Een leerling die nog geen diploma heeft, maar door de docent van de Nieuwe Veste en de dirigent van Concordia voldoende vaardig beoordeeld wordt, mag mee gaan spelen in het Opstaporkest.

Momenteel zijn we speciaal op zoek naar slagwerkers. Heb je interesse? Kom dan eens luisteren of neem ook dan contact op met de Saskia de Smit.

Voor aanmeldingen of vragen over het Opstaporkest kun je terecht bij de coördinator Franky Visser, 076-5654213 of f.h.visser@casema.nl. Als je een avond niet naar de repetitie kunt komen meld je je bij haar af.

Opleidingsorkest

In het Opleidingsorkest zitten de leden die reeds het A-diploma bezitten en zich verder willen bekwamen in het bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 12 leden, daarnaast spelen 14 leden van het Groot Orkest mee in het Opleidingsorkest ter ondersteuning.

Leden van het Opstap Orkest die het HAFA-A diploma behaald hebben, kunnen na goedkeuring van de dirigent in het Opleidingsorkest komen spelen.

Leden van het Opleidingsorkest die geslaagd zijn voor het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er op het niveau van het Groot Orkest gespeeld wordt, gaan over naar het Groot Orkest.

Ria Pluk (06-12724939 of riapluk@ziggo.nl) en Maartje Tendijck (06-20363033 of mtendijck@me.com) zijn coördinator voor het Opleidingsorkest. Ria regelt de kleding voor de leden van het opleidingsorkest.

Als je niet aanwezig kunt zijn bij de repetitie, meld je je bij een van hen af.

Groot Orkest

Groot Orkest bestaat uit bijna 60 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 80 jaar. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15. Om in het Groot Orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken.

Ter aanvulling van ons Groot Orkest zijn wij op zoek naar onderstaande muzikanten. Heb jij je B-diploma of een daarmee vergelijkbaar niveau en heb je zin om (weer) muziek te maken? Dan ben je bij onze harmonie aan het juiste adres! We bieden je een afwisselend repertoire en een gezellige club mensen om je heen.

Lijkt dit jou wat? Kom dan eens luisteren of neem neem dan eens contact op met Saskia de Smit  voor een bezoek aan een van de repetities op donderdagavond. Saskia de Smit speelt zelf mee in zowel het Opleidingsorkest als het Groot Orkest en kan u alle informatie geven.

We zijn voor het Groot Orkest momenteel op zoek naar:

  • Trompettisten
  • (1e) klarinettisten
  • Fagottist
  • Hoornisten

Als je onverhoopt niet op de repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl.

Als het orkest naar buiten optreedt, zijn de leden uniform gekleed.

 

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?