Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Nieuwe Leden

Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is in Ginneken.

Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is in Ginneken. De wekelijkse repetities van Concordia worden op donderdagavond gehouden in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (Ginneken).
Het aanmelden als aspirant-lid van Harmonie Concordia
Aspirant-leden kunnen zich – eventueel op een repetitieavond – aanmelden bij Carla Vermolen 06-40148923, carlavermolen@gmail.com. Van haar ontvang je een aanmeldingsformulier. Je kunt dat een week later weer bij haar inleveren. Carla is mentor voor de nieuwe leden. Als je vragen hebt over alles wat met de orkesten te maken heeft kun je bij haar terecht. Je kunt het aanmeldingsformulier ook downloaden..

Concordia heeft momenteel twee orkesten, een Opleidingsorkest en het Groot Orkest.
Bij voldoende startende muzikanten wordt er weer een Opstaporkest, bedoeld voor leden die net met een instrument zijn begonnen, opgestart. Op dit moment is het opstaporkest tijdelijk stopgezet vanwege te weinig deelnemers.
Opleidingsorkest
In het Opleidingsorkest zitten de leden die rond het niveau van het A-diploma zijn en zich verder willen bekwamen in het in orkestverband bespelen van hun instrument. Ter ondersteuning spelen ook enkele leden van het Groot Orkest mee. Het Opleidingsorkest repeteert op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur onder leiding van Willem-Jan Moonen. Leden van het Opleidingsorkest die op het niveau zijn van het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er sprake is van voldoende niveau, gaan over naar het Groot Orkest.
Lisanne Hellinga en Marieke Augustijn zijn coördinatoren voor het Opleidingsorkest. Zij zorgen voor het uitdelen van de muziek en de communicatie over repetities en concerten, via onder andere de groepsapp. Lisanne bereik je op 06-42242169 of lisannehellinga2@hotmail.com. Marieke is bereikbaar op 06-52077076 of m.augustijn@casema.nl.
Groot Orkest
Het Groot Orkest bestaat uit bijna 60 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 80 jaar. Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 onder leiding van Wim Sas. Om in het Groot Orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken. De dirigent beslist over je toelating.

Als je onverhoopt niet op een repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl. en in de groepsapp.

Als het orkest naar buiten optreedt, zijn de leden in uniform gekleed. Als je je voor een optreden moet afmelden, doe je dat uiterlijk 8 weken voor de uitvoering.

  Met (algemene) vragen over het Groot Orkest kun je terecht bij Ria Pluk,  06-12724939 of secretariaat@concordiaginneken.nl.

Ter aanvulling van ons Groot Orkest zijn wij op zoek naar onderstaande muzikanten. Heb jij je B-diploma of een daarmee vergelijkbaar niveau en heb je zin om (weer) muziek te maken? Dan ben je bij onze harmonie aan het juiste adres! We bieden je een afwisselend repertoire en een gezellige club mensen om je heen.


We zijn voor het Groot Orkest momenteel op zoek naar:
  • Slagwerkers
  • Klarinettisten
  • Fagottist
  • Hoornisten
  • Trompettisten


Als je onverhoopt niet op de repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl.

Als het orkest naar buiten optreedt, zijn de leden uniform gekleed.  

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?