Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Lid worden

INFORMATIE  VOOR  (NIEUWE)  LEDEN HARMONIE  CONCORDIA  GINNEKEN   2024

Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is in Ginneken. De wekelijkse repetities van Concordia worden op donderdagavond gehouden in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (Ginneken).

Het aanmelden als aspirant-lid van Harmonie Concordia

Aspirant-leden kunnen zich – eventueel op een repetitieavond – aanmelden bij Carla Vermolen 06-40148923, carlavermolen@gmail.com. Van haar ontvang je een aanmeldingsformulier. Je kunt dat een week later weer bij haar inleveren. Carla is mentor voor de nieuwe leden. Als je vragen hebt over alles wat met de orkesten te maken heeft kun je bij haar terecht. Het aanvraagformulier lidmaatschap Concordia voor (nieuwe) leden kun je ook downloaden. klik op: aanvraagformulier lidmaatschap Concordia januari 2024

Concordia heeft momenteel twee orkesten, een Opleidingsorkest en het Groot Orkest.

Bij voldoende startende muzikanten wordt er weer een Opstaporkest, bedoeld voor leden die net met een instrument zijn begonnen, opgestart. Op dit moment is het opstaporkest tijdelijk stopgezet vanwege te weinig deelnemers.

Opleidingsorkest

In het Opleidingsorkest zitten de leden die rond het niveau van het A-diploma zijn en zich verder willen bekwamen in het in orkestverband bespelen van hun instrument. Ter ondersteuning spelen ook enkele leden van het Groot Orkest mee. Het Opleidingsorkest repeteert op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur onder leiding van Willem-Jan Moonen. Leden van het Opleidingsorkest die op het niveau zijn van het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er sprake is van voldoende niveau, gaan over naar het Groot Orkest.

Lisanne Hellinga en Marieke Augustijn zijn coördinatoren voor het Opleidingsorkest. Zij zorgen voor het uitdelen van de muziek en de communicatie over repetities en concerten, via onder andere de groepsapp. Lisanne bereik je op 06-42242169 of lisannehellinga2@hotmail.com. Marieke is bereikbaar op 06-52077076 of m.augustijn@casema.nl.  

Groot Orkest

Het Groot Orkest bestaat uit bijna 60 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 80 jaar.

Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15 onder leiding van Wim Sas. Om in het Groot Orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken. De dirigent beslist over je toelating.

Als je onverhoopt niet op een repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl. en in de groepsapp.

 

Met (algemene) vragen over het Groot Orkest kun je terecht bij Ria Pluk, 06-12724939 of secretariaat@concordiaginneken.nl.

Korting bij de Nieuwe Veste

Inwoners van Breda die lid zijn van een Bredase vereniging ontvangen 25% korting op de lestarieven van de Nieuwe Veste. Om als beginnend muzikant deze korting te krijgen kun je ook al lid worden van Concordia vóórdat je in een van de orkesten mee kunt spelen. Zie onder ‘Contributies’.

Marieke Augustijn onderhoudt het contact met de Nieuwe Veste. Marieke is bereikbaar via 06-52077076 of via email m.augustijn@casema.nl

 De leden van de orkesten en de discipline

Als speler in een orkest ben je een belangrijk onderdeel van een heel team. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere dat je de aanwijzingen van de dirigent noteert en opvolgt en dat je je als een teamspeler opstelt. Je dient zoveel mogelijk op de repetities en tijdens de concerten aanwezig te zijn.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?