Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Lid worden

Voor een printvriendelijke versie van de informatie voor (nieuwe) leden klik op INFORMATIE voor nieuwe leden 2021

Van harte welkom bij Harmonie Concordia Ginneken, een harmonie die sinds 1877 actief is in Ginneken. De wekelijkse repetities van Concordia worden op donderdagavond gehouden in zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, Breda (Ginneken).

Het aanmelden als aspirant-lid van Harmonie Concordia

Aspirant-leden kunnen zich – eventueel op een repetitieavond – aanmelden bij Carla Vermolen 06-40148923, carlavermolen@gmail.com. Van haar ontvang je een aanmeldingsformulier. Je kunt dat een week later weer bij haar inleveren. Carla is mentor voor de nieuwe leden. Als je vragen hebt over alles wat met de orkesten te maken heeft kun je bij haar terecht.

Concordia heeft momenteel twee orkesten, een opleidingsorkest en het groot orkest.

Bij voldoende startende muzikanten wordt er weer een opstaporkest, bedoeld voor leden die net met een instrument zijn begonnen, opgestart. Op dit moment (medio 2021) is het opstaporkest tijdelijk stopgezet vanwege te weinig deelnemers.

Opleidingsorkest

In het Opleidingsorkest zitten de leden die rond het niveau van het A-diploma zijn en zich verder willen bekwamen in het in orkestverband bespelen van hun instrument. Het Opleidingsorkest heeft momenteel 12 leden, daarnaast spelen 14 leden van het Groot Orkest mee in het Opleidingsorkest ter ondersteuning. Het opleidingsorkest repeteert donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Leden van het Opleidingsorkest die op het niveau zijn van het HAFA-diploma B en waarvan de dirigent oordeelt dat er sprake is van voldoende niveau, gaan over naar het Groot Orkest.

Maartje Tendijck en Franky Vissers zijn coördinatoren voor het Opleidingsorkest. Franky zorgt voor het uitdelen van de muziek. Maartje regelt de kleding voor de leden van het opleidingsorkest.

Maartje bereik je op 06-20363033 of mtendijck@me.com.

Franky is bereikbaar op 076-5654213 of 06-22089496  of f.h.visser@casema.nl  

Als je niet aanwezig kunt zijn bij de repetitie, meld je je bij een van hen af.

Het Groot Orkest bestaat uit bijna 60 leden die in leeftijd variëren van 12 tot 80 jaar.

Zij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 22.15. Om in het Groot Orkest mee te kunnen spelen, moet je op zijn minst het HAFA-diploma B hebben of over voldoende muzikale ervaring en muzikaal niveau beschikken. De dirigent beslist over je toelating.

Als je onverhoopt niet op een repetitie van het Groot Orkest kunt zijn, meld je je af bij Hanneke Verdeijen: 076 – 5614409; verdeijen@xs4all.nl.

Als het orkest naar buiten optreedt, zijn de leden in uniform gekleed.  Als je je voor een optreden moet afmelden, doe je dat uiterlijk 8 weken voor de uitvoering.

Met (algemene) vragen over het Groot Orkest kun je terecht bij Ria Pluk,  076-5417796 of secretariaat@concordiaginneken.nl.

Marieke Augustijn onderhoudt het contact met de Nieuwe Veste. Marieke is bereikbaar via 06-52077076 of via email m.augustijn@casema.nl

 De drie orkesten staan o.l.v. dirigent Martijn Krijnen.

 De leden van de orkesten en de discipline

Als speler in een orkest ben je een belangrijk onderdeel van een heel team. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, onder andere dat je de aanwijzingen van de dirigent opvolgt en dat je je als een teamspeler opstelt.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?