Meer dan een eeuw in het Ginneken!

 • Home
 • Supporteren van Harmonie Concordia Ginneken

Supporteren van Harmonie Concordia Ginneken

Al meer dan een eeuw betekent Concordia veel voor het Ginneken. De jaarlijkse kosten voor de Harmonie kunnen oplopen tot € 20.000,- nodig om:

 • een dirigent te contracteren
 • concerten te geven
 • repetitieruimte te huren
 • instrumenten en kleding aan te schaffen en te onderhouden
 • de schooljeugd laten kennismaken met (harmonie)muziek door een 5-weekse cursus

Club van 100

In de tachtiger jaren werd het initiatief genomen tot de oprichting van de Club van 100.

De naam suggereert het al een beetje: de leden van de Club doneerden jaarlijks een bedrag van 100 gulden ter ondersteuning van de activiteiten van Concordia. Wij zijn er trots op dat ruim de helft van de leden van het eerste uur ons nog steeds een warm hart toedraagt en donateur van Concordia is. Daarnaast mogen wij jaarlijks weer enkele nieuwe leden begroeten.

De donaties van de Club van 100 stellen ons in staat om (jonge) mensen kennis te laten maken met harmoniemuziek, muzikanten op te leiden en gedurende het jaar een aantal concerten te organiseren. Vanzelfsprekend zijn de leden van de Club van 100 hierbij onze eregasten!

Een eigen Stichting voor onze Club van 100:
Stichting Vrienden van Harmonie Concordia Ginneken
De afgelopen maanden heeft het bestuur zich beijverd om de leden van de Club van 100 in een eigen stichting onder te brengen. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Harmonie Concordia dan wel haar rechtsopvolger in de meest ruime zin van het woord.
Hierdoor wordt het belang van de Club van 100 voor Harmonie Concordia Ginneken nog duidelijker. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Het bestuur van de stichting zal bestaan uit een door het bestuur van Harmonie Concordia Ginneken aan te stellen drietal bestuurders. Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Voor de leden van de Club van 100 heeft de nieuwe stichting een belangrijk financieel voordeel (het bedrag mag volledig van de belasting afgetrokken worden) als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging
 • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook
 • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u met de vereniging sluit
 • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden ?

Voor € 50,- per jaar bent u lid van de “Club van 100“ en helpt u mee de toekomst van de Koninklijk Erkende Harmonie Concordia Ginneken veilig te stellen. Stuur vandaag dan nog een mail naar: Clubvan100@concordiaginneken.nl.

Voor algemene informatie gaat u naar onze penningmeester.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?