Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Beste muzikanten,

Rabobank Breda ondersteunt jaarlijks clubs en verenigingen in onze gemeente. Ook Harmonie Concordia heeft in de afgelopen jaren financiële bijdragen mogen ontvangen.

Voor de actie Rabo Club Support van dit jaar doen we hierbij een beroep op jullie. Dat werkt als volgt.

Personen die een rekening hebben bij Rabobank Breda, kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren stemmen op hun favoriete club of vereniging. Voorwaarde is wel dat zij lid zijn van de coöperatie Rabo Bank. Aanmelden voor dat lidmaatschap is eenvoudig, kosteloos en zonder verplichtingen. 

Wij doen, net zoals de afgelopen jaren, een beroep op muzikanten die een rekening hebben bij de Rabobank Breda om op onze vereniging te stemmen. De stemperiode loopt van 4 t/m 25 oktober.

Natuurlijk is het helemaal mooi als U familie, vrienden en bekenden op deze actie en onze deelname daaraan wilt wijzen. De hoogte van het bedrag waarmee de Rabobank ondersteunt, is namelijk afhankelijk van het aantal stemmen. De opbrengst van de actie helpt ons om onze activiteiten te blijven verzorgen.

Voor nadere informatie kunt U terecht op www.rabobank.nl/leden/clubsupport.

We danken U op voorhand voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Ria Pluk, secretaris

Harmonie Concordia Ginneken

secretariaat@concordiaginneken.nl

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 25 maart 2021 hebben er bestuurswisselingen in Harmonie Concordia plaats gevonden.
Afgetreden zijn Jeanne Jongenelen als secretaris, Leonie van Loenhout als penningmeester en Nico ter Haar Romeney als bestuurslid.
Wij hebben ontzettend veel bewondering voor deze mensen én voor onze voorzitter Frans van Hoogenhuijze die gelukkig zijn 3e termijn voortzet.
Het ‘oude bestuur’ heeft ongekend veel werk verzet en heeft onze Harmonie Concordia de afgelopen jaren op een zeer doel-treffende en fijne manier geleid. Tijdens de ALV zijn hierover veel lovende woorden gesproken.

In ons beleidsplan staat als actie voor 2020 dat we uitbreiding van het bestuur naar 7 leden willen.
En dat is gelukt!!!
De 7 leden die het nieuwe bestuur vormen zijn:
Frans van Hoogenhuijze, voorzitter Ria Pluk, secretaris
Loek de Clercq, penningmeester
Claudia Mies, bestuurslid
Cees de Cort, bestuurslid
Lucas Ruijs, bestuurslid
Marieke Augustijn, bestuurslid

Buiten de voorzitter zijn zij allemaal spelend lid bij Concordia. De nieuwe bestuursleden zijn zeer enthousiast en zitten vol ideeën die ze graag in samenwerking met de commissies en project-teams ten uitvoer willen brengen.

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?