Meer dan een eeuw in het Ginneken!

Beste Muziekvrienden,

In de periode voor de zomerstop hebben de Zoom-sessies van Martijn en ook de Nieuwsbrieven met alle bijdragen ons Concordia gevoel levend gehouden, met  als kers op de taart, eind juni en begin juli, de Corona – repetities in Vianden, steeds met inachtneming en handhaving van het anderhalve meter protocol. De repetities zijn prima verlopen. Daarna hebben wij in Vianden, ook weer met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, “het gezellig samenzijn” gehad.

Heel graag hadden wij de repetities vanaf komende donderdag 27 augustus, nota bene de eerste repetitie na de zomer, op die zelfde basis willen beginnen!  Met in achtneming van het protocol, de hygiëneregels en alles om ons aan de richtlijnen te houden!

Het bestuur heeft gisteren echter op basis van prioriteit, “gezondheid first”, besloten om de start van het nieuwe seizoen 2020 – 2021 tot begin oktober uit te stellen.

Dit is een moeilijk besluit, maar wij voelen ons hiertoe geroepen uit een oogpunt van zorg en voorzorg voor de leden en hun omgeving. De curve van het aantal besmettingen neemt sinds korte tijd exponentieel toe. De daarvan te verwachten besmettingsdruk kan de komende weken dermate groot worden dat de nodige veiligheid mogelijk niet voldoende met de bestaande veiligheids-maatregelen kan worden gewaarborgd. Een week voor oktober zal het bestuur op basis van de stand van zaken een nieuw besluit nemen.

Vanzelfsprekend heeft het bestuur dit ook voor de familiedag besloten. Alles was voorbereid voor een actieve leuke familiedag, maar we schorten het op tot er meer duidelijkheid is. Tegen begin oktober komt er een nieuw  besluit.

Dat wij de komende tijd geen repetities hebben betekent intussen niet dat wij ons niet zouden voorbereiden op de uitvoeringen die op het reguliere programma staan, zoals bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert! Natuurlijk blijven wij thuis werken aan de “ammezure“, aan het produceren van een mooie toon en aan het lezen en hopelijk over enkele weken weer met Martijn spelen van de stukken die de Muziekcommissie (sinds de ALV van afgelopen januari  is dat: het “projectteam muziekkeuze”) voor ons blijft bedenken.

Met hartelijke groet namens het bestuur van Concordia.

Jeanne Jongenelen, secretaris.

 

Bij deze wil Harmonie Concordia Ginneken haar  dankbaarheid uitspreken naar alle personen die in de gezondheidszorg én voor de ouderen werkzaam zijn!
 
Ook willen wij iedereen in deze spannende tijd een hart onder de riem steken.
Harmonie Concordia Ginneken leeft met u mee.
 
 
 
Muziekverenigingen laat van je HOREN. Nu het stil is op straat gaan we onze muziek delen op de socials. Doe je mee?!
#muziekverbindt #corona #covid_19

Aanvulling bericht van het KNMO:

Op basis van de informatie van de overheid  adviseert de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen tot en met 28 april af te gelasten onafhankelijk van het aantal deelnemers c.q. bezoekers.. Daarbij laten wij het maatschappelijk belang van onze sector en de daarbij behorende verantwoordelijkheid zwaar wegen.

Onder deze evenementen vallen o.a.:

  • Concerten
  • Taptoes
  • Muzieklessen
  • Repetities

 

 Harmonie Concordia Ginneken o.l.v. Martijn Krijnen luistert op 9 februari wederom de Oeledienst in de Grote kerk op. https://www.concordiaginneken.nl/ Concordia eindigt met het Bredase Volkslied. Dat geeft een sfeertje als iedereen meezingt. Carnaval lijkt dan wel erg dichtbij en dat is de bedoeling. #ConcordiaGinneken,#Oeledienst

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?