Meer dan een eeuw in het Ginneken!

In de Algemene Ledenvergadering van donderdag 25 maart 2021 hebben er bestuurswisselingen in Harmonie Concordia plaats gevonden.
Afgetreden zijn Jeanne Jongenelen als secretaris, Leonie van Loenhout als penningmeester en Nico ter Haar Romeney als bestuurslid.
Wij hebben ontzettend veel bewondering voor deze mensen én voor onze voorzitter Frans van Hoogenhuijze die gelukkig zijn 3e termijn voortzet.
Het ‘oude bestuur’ heeft ongekend veel werk verzet en heeft onze Harmonie Concordia de afgelopen jaren op een zeer doel-treffende en fijne manier geleid. Tijdens de ALV zijn hierover veel lovende woorden gesproken.

In ons beleidsplan staat als actie voor 2020 dat we uitbreiding van het bestuur naar 7 leden willen.
En dat is gelukt!!!
De 7 leden die het nieuwe bestuur vormen zijn:
Frans van Hoogenhuijze, voorzitter Ria Pluk, secretaris
Loek de Clercq, penningmeester
Claudia Mies, bestuurslid
Cees de Cort, bestuurslid
Lucas Ruijs, bestuurslid
Marieke Augustijn, bestuurslid

Buiten de voorzitter zijn zij allemaal spelend lid bij Concordia. De nieuwe bestuursleden zijn zeer enthousiast en zitten vol ideeën die ze graag in samenwerking met de commissies en project-teams ten uitvoer willen brengen.

Beste Muziekvrienden,

In de periode voor de zomerstop hebben de Zoom-sessies van Martijn en ook de Nieuwsbrieven met alle bijdragen ons Concordia gevoel levend gehouden, met  als kers op de taart, eind juni en begin juli, de Corona – repetities in Vianden, steeds met inachtneming en handhaving van het anderhalve meter protocol. De repetities zijn prima verlopen. Daarna hebben wij in Vianden, ook weer met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, “het gezellig samenzijn” gehad.

Heel graag hadden wij de repetities vanaf komende donderdag 27 augustus, nota bene de eerste repetitie na de zomer, op die zelfde basis willen beginnen!  Met in achtneming van het protocol, de hygiëneregels en alles om ons aan de richtlijnen te houden!

Het bestuur heeft gisteren echter op basis van prioriteit, “gezondheid first”, besloten om de start van het nieuwe seizoen 2020 – 2021 tot begin oktober uit te stellen.

Dit is een moeilijk besluit, maar wij voelen ons hiertoe geroepen uit een oogpunt van zorg en voorzorg voor de leden en hun omgeving. De curve van het aantal besmettingen neemt sinds korte tijd exponentieel toe. De daarvan te verwachten besmettingsdruk kan de komende weken dermate groot worden dat de nodige veiligheid mogelijk niet voldoende met de bestaande veiligheids-maatregelen kan worden gewaarborgd. Een week voor oktober zal het bestuur op basis van de stand van zaken een nieuw besluit nemen.

Vanzelfsprekend heeft het bestuur dit ook voor de familiedag besloten. Alles was voorbereid voor een actieve leuke familiedag, maar we schorten het op tot er meer duidelijkheid is. Tegen begin oktober komt er een nieuw  besluit.

Dat wij de komende tijd geen repetities hebben betekent intussen niet dat wij ons niet zouden voorbereiden op de uitvoeringen die op het reguliere programma staan, zoals bijvoorbeeld het nieuwjaarsconcert! Natuurlijk blijven wij thuis werken aan de “ammezure“, aan het produceren van een mooie toon en aan het lezen en hopelijk over enkele weken weer met Martijn spelen van de stukken die de Muziekcommissie (sinds de ALV van afgelopen januari  is dat: het “projectteam muziekkeuze”) voor ons blijft bedenken.

Met hartelijke groet namens het bestuur van Concordia.

Jeanne Jongenelen, secretaris.

 

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?